Gå till innehåll

Historik

Föreningens historik är tämligen väl bevarad. Arkivalierna finns förvarade på Riksarkivet i Stockholm.

Tre skrifter har också författats om föreningens historia och dess verksamhet under de över 120 år den varit verksam. Här kan du läsa dem i form av en PDF-filer.