Gå till innehåll

Hedersledamöter

Här följer en förteckning över Concordias hedersledamöter alltsedan föreningen bildades.

1895

 • Samtliga romersk-katolska präster i Stockholm självskrivna hedersledamöter enlig stadgarna. (Denna statut har tagits bort ur stadgarna någon gång under de 110 år som gått och gäller alltså ej idag.)

1896 10/3

 • Greve Raoul Hamilton

1896 18/11

 • Hennes excellens Md. de Koudriaffsky, Breuxelles
 • Friherrinnan M. Klinckowström
 • Professorskan Dolores de Cabo-Åberg
 • Disponent med fru G. Sellmann
 • Direktör med fru J. Müller
 • Herr Dölling sen.
 • Friherrinnan St. George de Kantzow
 • Konsulinnan M. Lagergren
 • Hovmarskalkinnan A. Reutersvärd
 • Greve Vodzicki von Branow
 • Friherrinnan Daelman,
 • Konsul m. fru T.P. O'Neil
 • Greve och grevinnan Alexandra Sparre
 • Kammarherre med fru R. Sager

1897 22/4

 • Markisen och Markisinnan Lagergren

1899 22/9

 • Fru Preumayr

1900 29/4

 • Grosshandlare C.B. Lohrer, Köpenhamn

1905 19/11

 • E. Roesler sen.

1913 7/12

 • Professorskan Helena Nyblom

1915 11/2

 • Engelske ministern och fru Howard

1920 13/1

 • Doktorinnan Lilli Sundström

1920 17/11

 • Fröken Marie Foss
 • Friherre Gutav Armfelt
 • Direktör Frans Regis Corméry

1925 29/1

 • Ingenjör Edvard Blom

1927 17/2

 • Ingenjör och Fru Edvard Brick

1936 27/1

 • Fru Maria Blom
 • Fru Doris Herzog
 • Fru Gertrud Kihlgren
 • Fröken Valborg Foss
 • Ambassadtjänstemannen Sydow Antoniazzi
 • Herr E.V. Villnow
 • Disponent Herrmann Overödder
 • Konstnären Lennart Nyblom
 • Herr Jocko Cederqvist

1946 29/3

 • Språklärare Edward Adams-Ray

1951 10/10

 • Konstnär Edward Berggren

1956 21/6

 • Margarethe Wrethman
 • Dadine Lindblom
 • Britta Roesler
 • Elisabeth von Eichwald

1959 31/1

 • Carlo Sant'Orp

1968 18/3

 • Direktör Carl Johannsen

1986 8/6

 • Arkitekt Holger Blom

1989 9/3

 • Astrid Blom

1990 29/3

 • Direktör Karl Erik Degen

1993 22/9

 • Holger Blom (hedersordförande)

1995 26/11

 • Statssekreterare Berndt Bodin
 • Direktör Arne Getzmann
 • Biskopsvikarien Pater Paul Glogowski
 • Redaktör Allan B. Janzon
 • Fru Elsa Herou
 • Fru Else Wanngård

1999 9/9

 • Tarras Blom

2000 26/9

 • Zofia-Maria Wilczek

2008 17/5

 • James Blom

2010 27/9

 • Margaretha Jarlbo

2010 9/12

 • Biskop Anders Arborelius
 • Biskopsvikarie (föreningens andlige rådgivare) Matthias Grahm
 • Peter Blom
 • Cyllan och Ernst Gerlich

2015 12/11

 • Ninnie Blom

2021 21/4

 • Martin Melin