Gå till innehåll

Medlemskap

Det är alltid stimulerande att möta likasinnade. I en stor församling finns risk att förbli anonym. "Subgrupper", föreningar, kan ändra på det. Det finns många sådana inom katolska kyrkan: karitativa, teologiska, kulturella, historiska...

Kanske är Concordia den som passar dig bäst? Vi vore glada att få välkomna dig som medlem.

Vem kan bli medlem?

Medlem i Concordia Catholica kan var och en bli som uppskattar dess inriktning och inte motsätter sig dess stadgar samt har fyllt 18 år. Man behöver inte vara katolik för att bli medlem, men Concordia Catholica är, som hörs på namnet, en katolsk förening, så vi förutsätter att medlemmarna respekterar den katolska kyrkan.

Hur blir jag medlem?

Medlem blir du genom att betala in medlemsavgiften, 100 kr för enskild respektive 130 kr för två personer i samma hushåll, på plusgiro 195039-3. (Glöm ej att uppge kontaktuppgifter!)

Kan jag prova först?

Även icke-medlemmar är välkomna som gäster till Concordias träffar. Anmäler du intresse till bloms1994(snabela)gmail.com kan du få våra utskick under en period även utan att vara medlem. Fortsätter du att intressera dig för din verksamhet önskar vi dock att du inträder som medlem.